ATLAS LINE CO.,LTD. Call Us : Tel: +66-2-000-3087

De scheiding tussen wat manlijk en vrouwelijk is lijkt in de zeventiger jaren steeds minder stringent

Canada Goose Parka ? Canada Goose Parka

Canada Goose Jackets Gelukkig wel, canada goose coats maar ook in vroeger tijden al! Een man die make up gebruikt, nagellak en de lingerie van zijn vriendin of echtgenote aantrekt of met een andere eerzame, al of niet gehuwde man of vrouw in bed ligt is Canada Goose sale gelukkig geen uitzondering meer. Canada Goose Jackets

buy canada goose jacket cheap canada goose outlet Het zal wel niet lang Canada Goose Parka meer duren voordat mannen op High Heels in leuke jurkjes hand in canada goose store hand canadian goose jacket op de eretribune van het Ajax stadion worden gesignaleerd. En waarom ook niet? buy canada goose jacket cheap

cheap Canada Goose Jongens werden in het Elizabetheaanse tijdperk min of meer gelijk gesteld aan vrouwen. Ze hadden ook dezelfde vrouwelijke,irrationele trekjes. cheap Canada Goose

Canada Goose Outlet Jongens en vrouwen bevonden zich op het zogenaamde “lagere” nivo. https://www.getcanadagooseoutlet.com De jongens werden geacht zich zo snel mogelijk aan dat lagere nivo te onttrekken tijdens hun opvoeding. Canada Goose Outlet

canada goose store Het was in het Elizabetheaanse tijdperk normaal als jongens vrouw enrollen speelden, maar niet iedereen aanvaardde dat zonder slag of stoot. Moraalridders en de gefrus treerden leefden zich uit in negatief kommentaar op de travestie rollen. Zij vonden dat deze zeer “verwijfde jongelingen” die vrouwen uit beeldden en helemaal in hun rol opgingen het manlijke deel van het toneel publiek alleen maar op bepaalde “verkeerde gedachten” zou brengen en aanzetten tot massaal gedemonstreerde homosexuali teit. Inderdaad werden de kleedkamers van de vrouwelijk ogende akteurs canada goose deals bestormd door veelal gehuwde mannen die naar de sexuele gunsten dongen van de akteurs. Travestie en homosexualiteit waren de belangrijkste punten uit de anti toneel hetze. Zo bedankte Dr. John Rainoldes, een Canada Goose online zeer vooraanstand orthodoxe theoloog uit Oxford nog n cheap Canada Goose 1952 voor het bezoeken van toneelstukken. Hij citeerde Deut. 22:5: “Een vrouw zal geen manskleren dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is den Here Uwe God een gruwel”. Diezelfde door travestie geobsedeeerde fijngereformeerde Rainol des schreef op zeer platte wijze in ” Th’ Overthrow of Stage Players” ;”Zich kleden als vrouwen is een enorme provokatie van mannen ten aanzien van lust en geilheid”. Hij wist zeker dat deze “wulpse,verwijfde jongens” van de toneel travestie zouden afglijden tot tegennatuurlijk canada goose clearance en uiterst pervers sadomasochistisch seksueel gedrag. Rainoldes was op den duur de vrouwelijke manieren en het lacherige, vrouwelijke gedrag van de jongens akteurs verwerpelijker gaan beschouwen dan het feit dat ze voortdurend vrouwenkleding droegen. canada goose store

canada goose uk shop Seksuele gevoelen werden blijkbaar opgewekt door de dameskleding van de jongeman en zijn houding ten opzichte van zijn eigen geslacht. Manlijke prostitutie en sadomasochistische perverse Canada Goose Outlet aktiviteiten zijn eeuwenlang onlosmakelijk verbonden met het imiteren van vrouwen. Veel sadomasochisten zeggen zich vrouwelijker te voelen als zij langdurig met canada goose coats on sale de handen, zwepen of riemen op de billen worden geslagen! Het opgewarmde vlees begint dan pas canada goose black friday sale echt te leven, te tintelen en om meer te vragen. In “Epicone,or The Silent Woman” van Ben Johnson laat een ade lijke dame haar buy canada goose jacket page vrouwenkleren aantrekken. Het is bedoeld door haar om de erotiese aantrekkingskracht van de page op de edellie den op te wekken. canada goose uk shop

buy canada goose jacket Rainoldes bezwaar tegen travestieten op toneel konden gemakkelijk worden op canada goose clearance sale gelost door vrouwenrollen ook door vrouwen te laten spelen, maar dat vond hij nog verwerpe lijker! Een vrouw op het toneel moest vanzelfsprekend een hoer zijn en dat kon alleen maar tot nog meer zedelijk verval leiden! Schrijvers als Shakespeare stonden buiten de gevestigde orde van adel, geestelijkheid en burgerij. Zij waren de aangewezen buy canada goose jacket cheap personen om met morele, burgerlijke vooroordelen dichtgemetselde heilige huisjes omver te Canada Goose Jackets halen en tot op de fundamenten te slopen. Het werden fatsoensrakkers en moraalridders echt wel te dol als echte mannen een beetje geil werden op de als vrouw verklede jongelingen, meestal pages of dienstknechten,die gebruikt werden voor sodomietische praktijken door de welgestelden,die zich op zedelijk gebied van alles konden permitteren zonder repercussies van de geestelijkheid,zo canada goose lang zij de gevestigde kerk financieel steunden buy canada goose jacket.